Business and Marketing Solutions Business Solutions Marketing Solutions Marketing and Business Solutions  Business and Marketing  Business and Marketing  Business and Marketing
      About Us  |  Contact Us  |  Careers  |  Site Map  
 

Enterprise Security

  Blog  |  Facebook  |  Twitter  |  Skype  
      English  |  Français  |  Español  |  عربية  

Home  |  Security  |  Solutions  |  ERP Systems  |  CRM  |  MKT Services  |  IT Services  |  SEM/eCommerce  |  Alliances  |  Partners  |  Locations  | 

eCLIPse wersja 4.0 – Enterprise Clip Security Enterprise Clip Security to program szyfrujący przeznaczony dla przedsiębiorstw wymagających częstej wymiany bezpiecznie zaszyfrowanych informacji. Łatwy w integracji i obsłudze eCLIPse wspiera kilka tablic szyfrująych, zapewnia bezpieczny transfer poufnych danych do oraz z upoważnionych źródeł zewnętrznych i jednocześnie zapobiega odczytywaniu informacji przez osoby postronne. Aspektem bezpieczeństwa zarządza karta elektroniczna (chip karty jest wbudowany w token USB). Dzięki wykorzystaniu łatwych w obsłudze, efektywnych i niekosztownych tokenów USB, eCLIPse został zatwierdzony przez amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii National Institute of Standards ( USA’s NIST) “FIPS 140-1 level 3”).

eCLIPse chroni poufne informacje transferowane przez internet oraz w okresie ich przechowywania na serwerach lub w innych urządzeniach.
     
eCLIPse wersja 4.0 – Enterprise Clip Security
• to bezpieczny program szyfrujący informacje;
• używany w celu ochrony poufnych zawartości plików transferowanych przez internet lub sieć VPN oraz przechowywanych na serwerach, w laptopach lub innych urządzeniach.

Korzyści wykorzystania eCLIPse:
• eCLIPse symplifikuje proces wymiany zaszyfrowanych plików między partnerami biznesowymi oraz klientami;
• eCLIPse automatycznie szyfruje pliki;
• eCLIPse jest łatwy w obsłudze, wykorzystuje realny lub wirtualny token zawierający klucze szyfrujące/deszyfrujące;
• eCLIPse jest łatwy w instalacji;
• eCLIPse może funkcjonować samodzielnie, zapewnia dostęp do zaszyfrowanych informacji osobom upoważnionym;
• zaszyfrowane przez eCLIPse informacje są chronione przed kradzieżą plików lub tożsamości;
• eCLIPse zapobiega otrzymaniu dostępu do poufnych informacji przez osoby nieupoważnione;
• eCLIPse nie wymaga zakupu innych urządzeń;
• eCLIPse może być konfigurowany względem indywidualnych potrzeb i rozwoju firmy.
• Dzięki eCLIPse Państwa firma może zaoszczędzić nawet do 20% zasobów operacyjnych. Oto w jaki sposób można zaoszczędzić:

Funkcjonowanie:
szyfrowanie (oraz usuwanie) plików wejściowych po utworzeniu zaszyfrowanych plików;
szyfrowanie i zachowanie plików wejściowych po utworzeniu zaszyfrowanych plików;
deszyfrowanie zaszyfrowanych plików w celu utworzenia czystych plików;
deszyfrowanie plików biznesowych w celu utworzenia czystych plików;
rozpoczęcie pracy systemu operacyjnego w celu przetwarzania czystych plików;
aktualizowanie przez użytkownika czystych plików;
eCLIPse ponownie szyfruje w celu utworzenia zaktualizowanych plików biznesowych oraz może być zaprogramowany w taki sposób, aby usuwać czyste pliki;
rozpoczęcie aplikacji e-mail w celu wysłania załącznika z zaszyfrowanymi plikami;
eCLIPse zawiera zintegrowaną technologię tunelowania sieci VPN


Szkolenia i certyfikaty
Oferujemy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa danych przeprowadzane przez profesjonalnych, dyplomowanych pracowników naszej firmy. Programy szkoleniowe oferowane przez naszą firmę są przeznaczone dla użytkowników końcowych, administratorów do spraw bezpieczeństwa, pracowników operacyjnych oraz deweloperów. Dyplom na poziomie podstawowym zapewnia przyswojenie kluczowych wiadomości w danym zakresie. Dyplom na średnio zaawansowanym poziomie zapewnia profesjonalną wiedzę na temat eCLIPse. Dostępny wkrótce program na poziomie zaawansowanym obejmuje pogłębioną wiedzę na temat bezpieczeństwa.

Deweloper Deweloperzy mogą integrować szyfrujące rozwiązania systemowe eCLIPse API z innymi aplikacjami, w tym z firmowymi bazami danych.
Charakterystyka
eCLIPse pracuje z wieloma aplikacjami, np. Microsoft MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Project itp.
eCLIPse jest wbudowany do systemu operacyjnego Explorer Navigator oraz aplikacji e-mailowych (Outlook, Outlook Express, Thunderbird itp.).
eCLIPse API wspiera języki programowania, np.: C, C++, VB, VBA, MS FoxPro itp.
Firmy mogą dołączyć interfejsy eCLIPse API do własnych aplikacji.
eCLIPse jest kompatybilny z wieloma wirtualnymi maszynami (VM); może być zainstalowany na jednej lub kilku maszynach.
Klucze bezpieczeństwa eCLIPse są przechowywane w tokenie USB; klucze nie są znane zarówno osobie wysyłającej, jak i adresatowi.
eCLIPse API umożliwia interfejsowi użytkownika w czasie rzeczywistym szyfrowanie i deszyfrowanie danych “w locie”.
eCLIPse API umożliwia interfejsy wsadowe (plik rozkazów) z jednoczesnym przetwarzaniem plików “w locie”.
eCLIPse obejmuje 90 kombinacji kluczy do szyfrowania i deszyfrowania plików.
Program bezpieczeństwa danych eCLIPse spełnia najwyższe branżowe standardy bezpieczeństwa.

eCLIPse jest wykorzystywany w branży bankowej od 1989 r.; interfejs eCLIPse GUI został wdrożony w 2005 r.
Token USB eCLIPse Token USB zawiera mikroprocesor, który zapewnia kontrolę dostępu do jego pamięci; umożliwia również pobranie i przechowywanie kluczy dla zarządzania procesami szyfrowania. Token USB pozwala użytkownikom wydobywać klucze w celu szyfrowania i deszyfrowania wg numerów kluczy oraz jednocześnie nie ujawnianiać wartości przypisanych kluczom. Administrator bezpieczeństwa jest odpowiedzialny za przypisywanie kluczy.

Token USB obejmuje trzy etapy: producent, deweloper systemowy, użytkownik końcowy. Na poziomie producenta, czyli na pierwszym etapie, token USB może być modyfikowany – zwykle w celu zweryfikowania pamięci lub przypisania numeru seryjnego. Na drugim poziomie – deweloperskim – producent jest wyłączony. Po zaprogramowaniu tokena USB przez dewelopera, token staje się własnością użytkownika końcowego. Na danym etapie rola dewelopera również zostaje wyłączona. Jedynie użytkownik końcowy może otrzymać dostęp do zawartości tokena.

Bezpieczeństwo gwarantowane przy przechowywaniu kluczy szyfrujących w haśle (numerze PIN). Chroniony token USB zapewnia bezpieczeństwo przed nieupoważnionym dostępem do zaszyfrowanych plików. W praktyce aplikacje szyfrujące / deszyfrujące w komputerze otrzymują klucze dla użytkownika, zapewniając numer PIN w celu otrzymania dostępu do zawartości plików użytkownika. Administrator do spraw bezpieczeństwa może wpisać do tokena USB informacje, wykorzystując interfejs stworzony uprzednio przez dewelopera

Zabezpieczenie archiwizowanych danych przed nieupoważnionym dostępem lub utratą informacji dzięki systemowi, który spełnia najwyższe normy i standardy względem ochrony zaszyfrowanych informacji. Algorytm szyfrujący eCLIPse spełnia najwyższe standardy i normy bezpieczeństwa i ochrony zaszyfrowanych danych regulowane przez amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (NIST “FIPS 140-2 poziomu 3”). Rozwiązanie eCLIPse zostało wdrożone w sektorze bankowym i finansowym. Inne sektory, które mogą korzystać z aplikacji eCLIPse to m.in.: firmy ubezpieczeniowe, audytorzy finansowi, jednostki rządowe, służba zdrowia, policja, armia, fundusze inwestycyjne, firmy brokerskie, posiadacze kart kredytowych i debetowych, kasy oszczędnościowo-kredytowe itp.

Wykorzystanie aplikacji eCLIPse może obejmować szyfrowanie poufnych informacji (listy płac, umowy i kontrakty handlowe, informacje prawne, wnioski o przyznanie kredytu, poufne informacje usługowe, wnioski o hipotekę, testamenty itp.). Na poziomie przedsiębiorstwa – aplikacja eCLIPse służy wszędzie tam, gdzie należy chronić prawny aspekt jednostki przed kradzieżą tożsamości lub innych poufnych informacji.

Lista naszych klientów obejmuje m.in. jeden z największych banków na terytorium Kanady (6 milionów klientów oraz bilionowy obrót w roku 2008) oraz audytorów rządu prowincji Quebec w Kanadzie (L’Autorité des marchés financiers de Québec).

W celu uzyskania szczegółów na temat aplikacji eCLIPse, prosimy o kontakt z itBMS w Państwa regionie. W celu zaplanowania wersji demonstracyjnej aplikacji eCLIPse, prosimy o kontakt e-mailowy: sales@itbms.biz lub telefoniczny: +1 (514) 764-0133.

Want to learn more?
To speak to a representative who can help answer your questions please contact the itBMS sales office or email your questions to: sales@itbms.biz
   


Download Brochure
in PDF format
Elektroniczne urządzenie
szyfrujące USB  Charakterystyka  Stopień
 zadowolenia
 
       
  Łatwy w obsłudze  
  Funkcjonowanie  
  Dokumentacja  
  Wsparcie  
  Możliwości funkcjonalne  
       
 
Pojemność Outlook

 
 
Pojemność Windows
 
 
Gwarancja itBMS

 
     
     
     
     
 

Kastomizowane rozwiązania
bezpieczeństwa

 
     
   
     
 

Zapewnia Państwa firmie
najbardziej efektywne
rozwiązania systemowe
w zakresie
bezpieczeństwa

 
 
Więcej szczegółów na temat bezpieczeństwa: National Institute of Standards and Technology
 
 
 

 

SOLUTIONS
eCLIPse Enterprise Security
ETAPS
EPSOD


SEO / SEM
Search Engine Optimization
Search Engine Analysis
Search Engine Marketing


ERP by INDUSTRY
General Info
Wholesale / Retail Distribution
Manufacturing
Retail Point of Sales (POS)
Finance
Fashion and Apparel
Service IndustriesSERVICES
Sales and Representation
Business Development
Build Channel of distribution
Pre-Sales-Customer Service
Technical SupporT
Call Centers


SEM/eCOMMERCE
Web Site Solutions
Viral Marketing


WHITE PAPERS
Market Report
Business Analysis Report
Newsletters
Executive Report
Survey Report
Product Review
Podcast
Case Study


PARTNERS
Distributor
Reseller

ALLIANCES

OpenBravo
SugarCRM
Spyrus


LINUX
Friendly


Validate by Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! itBMS - IT BUSINESS & MARKETING SOLUTIONS INC. - © 2009 - Powered by eGRAPH